Citri Reticulatae Pericarpium

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Chen Pi - 陈皮

100g bottles 5:1 concentration granules

  • Product Code: 12010401.2
  • Availability: In Stock

Related Products

Bao He Wan
Bu Zhong Yi Qi Tang
Ping Wei San
Zhi Sou San
HUO XIANG ZHENG QI